ISSN 2414-5076 Print
ISSN 2617-6688 Online

Політика плагіату

Редакція приймає до друку наукові статті з педагогіки, що раніше не публікувалися.

Для виявлення у поданих рукописах текстових запозичень Редакція послуговується програмами: StrikePlagiarism. Рукописи, в яких виявлено плагіат чи текстові запозичення без посилань на першоджерело, відхиляються редакційною колегією з метою подальшого з’ясування причин і обставин запозичень, а опубліковані рукописи в яких виявлено і доведено плагіат видаляються із архіву.

Редакція не підтримує і надмірне використання автором окремих цитат і фрагментів інших його статей.