ISSN 2414-5076 Print
ISSN 2617-6688 Online

Редакційна колегія

Головний редактор Богуш Алла Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (Одеса, Україна)

ORCID     https://orcid.org/0000-0002-5678-5455, Publons (ResearcherID)     https://publons.com/researcher/2949030//

Заступник головного редактораКойчева Тетяна Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (Одеса, Україна)

ORCID     https://orcid.org/0000-0002-5518-4260, Publons (ResearcherID)     https://publons.com/researcher/1855374/tetyana-i-koycheva/,   ScopusID      https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=57210601172&zone

Відповідальний редакторБуднік Анжела Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (Одеса, Україна)

ORCID     https://orcid.org/0000-0001-6345-5801, Publons (ResearcherID)     https://publons.com/researcher/1967458/anzhela-budnik/,   ScopusID      https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57214591932&eid=2-s2.0-85078827162

Членами редакційної колегії є науковці:

Богданова Інна Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (Одеса, Україна)

ORCID     https://orcid.org/0000-0001-5754-3653, Publons (ResearcherID)      https://publons.com/researcher/3092616/publications/,  ScopusID     https://www.scopus.com/feedback/results/authorNamesList.uri?origin=searchauthorlookup&src=al&edit=&poppUp=&st1=&st2=&authorId=57208330112&authSubject=LFSC&_authSubject=on&authSubject=HLSC&_authSubject=on&authSubject=PHSC&_authSubject=on&authSubject=SOSC&_authSubject=on&s=AU-ID%2857208330112%29&sdt=&sot=&searchId=&authorIdSearch=true&activeFlag=true&showDocument=false&sl=0&exactSearch=off&sid=&carsError=&timeDelay=&redirectURL=&requestFlowType

Васильєва Тетяна, доктор, професор, Університет прикладних наук РІСЕБА, (Рига, Латвія)

ORCID     https://orcid.org/0000-0002-6410-2239, Publons (ResearcherID)     https://publons.com/researcher/2626355/tatjana-vasiljeva/

Казанцева Лариса Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, Бердянський державний педагогічний університет (Бердянськ, Україна)

ORCID     https://orcid.org/0000-0001-6700-4223, Publons (ResearcherID)     https://publons.com/researcher/1775311/larisa-kazantseva/

Кісієль Мірослав, доктор гуманітарних наук, доцент, Сілезький університет у Катовіце (Катовіце, Польща)

ORCID     https://orcid.org/0000-0003-2002-0116, Publons (ResearcherID)     https://scholar.google.com/citations?user=7mX1excAAAAJ&hl=pl

Ковтун Олена Віталіївна, доктор педагогічних наук, професор, Національний авіаційний університет (Київ, Україна)

ORCID     https://orcid.org/0000-0001-5216-6350, Publons (ResearcherID)     https://publons.com/researcher/1797376/olena-kovtun/

Копусь Ольга Антонівна, доктор педагогічних наук, професор, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (Одеса, Україна)

ORCID     https://orcid.org/0000-0003-1235-2997, Publons (ResearcherID)     https://publons.com/researcher/2962641/olga-kopus/

Линенко Алла Францівна, доктор педагогічних наук, професор, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (Одеса, Україна)

ORCID     https://orcid.org/0000-0002-2427-0756, Publons (ResearcherID)     https://publons.com/a/2948783

Лобанова-Шуніна Тамара, доктор педагогічних наук, професор, Ризький технічний університет (Рига, Латвія)

Publons (ResearcherID)      https://publons.com/researcher/2739462/yuri-n-shunin/

Луцан Надія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ, Україна)

ORCID     https://orcid.org/0000-0001-6239-1535

Окуневичюте Невераускене Лайма, доктор соціальних наук, професор, Вільнюський технічний університет імені Гедімінаса (Вільнюс, Литва)

ORCID     https://orcid.org/0000-0002-7969-3254

Попова Олександра Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (Одеса, Україна)

ORCID     https://orcid.org/0000-0002-6244-5473, Publons (ResearcherID)     https://publons.com/researcher/1864121//

Реброва Олена Євгенівна, доктор педагогічних наук, професор, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (Одеса, Україна)

ORCID     https://orcid.org/0000-0001-7549-6811, Publons (ResearcherID)     https://publons.com/researcher/1851855/elena-rebrova/

Семеног Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка (Суми, Україна)

ORCID     https://orcid.org/0000-0002-8697-8602, Publons (ResearcherID)     https://scholar.google.com.ua/citations?user=oXOAu0MAAAAJ&hl=ru ScopusID   https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57207763280&eid=2-s2.0-85062863556

Садовська Ева Яніна, доктор технічних наук, що спеціалізується в галузі історії архітектури та збереження пам'яток, професор, Технологічний університет імені Тадеуша Костюшка у Кракові (Краків, Польща)