ISSN 2414-5076 Print
ISSN 2617-6688 Online

Рецензування та дотримання редакційної етики

Рецензування та дотримання редакційної етики

 

Рецензування є критичним оцінюванням рукописів, а тому до рецензування може залучатися більше одного рецензента. Проте редактори не залучають до роботи рецензентів, які можуть мати конфлікт інтересів. Політикою редакційної колегії заборонено рецензентам використовувати зміст роботи до її опублікування в своїх власних інтересах. У журналі прийнято одностороннє «сліпе» рецензування одним із членів редколегії (single-blind – рецензент знає про автора, автор про рецензента – ні) та відкрите рецензування офіційними зовнішними рецензентами (open peer review – зовнішнім фахівцем відповідного наукового профілю).

Рецензування рукописів є конфіденційним. Презентуючи рукопис на рецензію, автори довіряють редакторам результати своєї наукової роботи, а тому розголошення конфіденційних деталей рецензування рукопису порушує права автора. Редактор не повідомляє інформацію, щодо рукопису нікому, крім самих авторів і рецензентів. Порушення конфіденційності можливо тільки за умови недостовірності або фальсифікації матеріалів. Редакційна колегія журналу залишає за собою право редагувати та скорочувати рукописи без порушення авторського змісту. Відхилені рукописи авторам не повертаються. 

Власне рецензування:

Всі рукописи, надані до редакції журналу «Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського» обов’язково проходять процедуру рецензування. Стаття приймається до розгляду тільки за умови, що вона відповідає вимогам до наукових статей, що подаються для публікації в журналі. Проводиться попередня оцінка статей, що надійшли до редакції, відповідності змісту матеріалу профілю і тематиці журналу, після чого стаття направляється для рецензування членам редколегії. Рецензент розглядає статтю в узгоджений термін і направляє в редакцію позитивну рецензію або мотивовану відмову від рецензування. Рецензенти презентують рецензію на рукопис, в якій містяться: оцінка змісту статті, викладені в статті наукові положення і результати, новизна наукових положень і результатів, обґрунтування наукових положень і результатів, значущість наукових положень і результатів, зауваження щодо викладу і оформлення матеріалів статті, пропозиції щодо доопрацювання тексту. В кінці рецензії зазначається висновок про можливість публікації статті.

Рецензент може: рекомендувати статтю до опублікування у Науковому віснику; рекомендувати до опублікування після доопрацювання з урахуванням зауважень; не рекомендувати статтю до опублікування. Якщо рецензент рекомендує статтю до опублікування після доопрацювання з урахуванням зауважень або не рекомендує статтю до опублікування, то обов’язково зазначаються причини такого рішення. У разі незгоди з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь до редакції журналу. Статтю може бути відправлено на повторне рецензування або на узгодження до редакційної колегії.

Редакційна колегія зобов’язана сповістити автора про своє рішення продовж не більше двох місяців з дня отримання рукопису, додавши копію рецензії, якщо вона негативного характеру або містить критичні зауваження.

За умови прийняття статті до друку, автор підписує Авторські права ( https://drive.google.com/file/d/1uSoCXsiuJ79xMioAz-qt05cQzhddoYEn/view) на використання твору (сканована копія оригіналу угоди надсилається на електронну адресу редакції nv.pdpu@gmail.com).