ISSN 2414-5076 Print
ISSN 2617-6688 Online

Про журнал

Фаховий науковий журнал «Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського» було засновано у 1997 році при Південноукраїнському державному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського. З 19 червня 2019 року, згідно зі свідоцтвом про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 24077-13917 ПР, журнал видається Державним закладом «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (Університетом Ушинського).

Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій та має загальнодержавну і зарубіжну сферу розповсюдження з українською та англійською мовами видання.

«Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського» друкується чотири рази на рік (березень ‒ № 1 - прийом статей до 10 березня, червень ‒ № 2 - прийом статей до 10 червня, вересень ‒ № 3 - прийом статей до 10 вересня, грудень ‒ № 4 - прийом статей до 10 грудня).

Має міжнародний стандартний серійний номер ISSN – 2414-5076 (Print) та ISSN – 2617-6688 (Online), цифровий ідентифікатор об’єктів DOI10.24195/2617-6688. Журнал внесено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України з педагогічних наук зі спеціальностей 011, 012, 013, 014, 015, 016, 231 (наказ МОН України від 17.03.2020 р. № 409).

Основна цільова аудиторія журналу – провідні вчені, академіки, члени-кореспонденти, професори, доктори та кандидати наук, доценти, докторанти, аспіранти, наукові співробітники, творчі педагоги.

Тематична спрямованість журналу визначає його цілі, як-от: публікацію матеріалів про наукові досягнення у галузі педагогічних наук, про досвід загальноосвітньої галузі, сприяння формуванню педагогічного мислення та організації освітньої роботи на наукових засадах.

«Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського» розміщено в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах даних:

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (2011-2015, 2019 № 3-4, 2020...), Україна
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (2016-2019 до № 2), Україна
Google Scholar, США
Google Scholar (з 2014), США
ULRICHSWEB Global Serials Directory, США
CrossRef, США-Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії
Polska Bibliografia Naukowa (PBN), Республіка Польща
Research Bible (Academic Resource Index), Японія
Scilit (The Scientific Literature database), Швейцарія
WorldCat, США
Directory of Open Access Journals, Швеція
Base (Bielefeld Academic Search Engine), Німеччина
Index Copernicus/ICI Journals Master List, Польща
Open Ukrainian Citation Index (OUCI), Україна