ISSN 2414-5076 Print
ISSN 2617-6688 Online

Контакти

 

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

www.pdpu.edu.ua

 

Адреса редакції:

65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26

Тел. 063 67 98 320

E-mail: nv.pdpu@gmail.com

 

Репозитарій Університету Ушинського

http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/66