ISSN 2414-5076 Print
ISSN 2617-6688 Online
Випусків журналу 20

Положення про відкритий доступ

Редакційна колегія журналу «Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського» керується міжнародними етичними правилами наукових публікацій і дотримується політики відкритого доступу. Всі статті, що надходять до редакції, в обов’язковому порядку проходять рецензування і перевірку на плагіат.

Науковий журнал дотримується політики відкритого доступу. Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у розділі Архів. (https://nv.pdpu.edu.ua/Magazin/Index)

Зазначене відповідає правилам Комітету з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics (COPE)), (https://publicationethics.org/about) Будапештської Декларації відкритого доступу до рецензованих наукових видань та наукових досліджень (Budapest Open Access Initiative (BOAI)) (https://www.budapestopenaccessinitiative.org/) та Берлінської Декларації про відкритий доступ до наукових і гуманітарних знань (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities). (https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration)

Згідно з цими умовами автори зберігають авторське право, а також надають право Науковому віснику публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не опубліковані в інших віданнях.

Автор передає редколегії Наукового вісника права на розповсюдження електронної версії статті через розміщення на офіційному web-сайті Наукового вісника, в електронних базах даних, репозитаріях тощо.

За умови прийняття статті до друку, автор підписує положення про конфлікт інтересів. (https://drive.google.com/file/d/1B9J8WE8uW0AaeOpr7gPLOwUCk9LK5NNk/view?usp=sharing).

Автор зберігає за собою право використовувати матеріали статті; розміщувати електронні ресурси статті на персональних web-ресурсах, на електронних репозитаріях інститутів чи університетів, де працює автор, некомерційних web-ресурсах відкритого доступу. При цьому обов’язковим є  посилання на статтю або її електронний ресурс, що містяться на офіційному сайті Наукового вісника.

Як і більшість наукових видань «Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського» працює за ліцензією Creative Commons Attribution International CC BY. (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) Це дозволяє читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, цитувати або посилатися на повний текст статті в цьому науковому виданні – наявність бібліографічного посилання на статтю або гіперпосилання на її електронну копію, що презентовано на офіційному сайті Наукового вісника, є обов’язковим.