У журналі прийнято такі види рецензування статей:

1) відкрите рецензування офіційним рецензентом (open peer review) –зовнішнім фахівцем відповідного наукового профілю (доктор наук) (рецензія подається до редакції автором). Така рецензія має містити інформацію про достовірність отриманих результатів, їх актуальність та новизну, а також практичну цінність з рекомендаціями до публікації статті.

2) одностороннє «сліпе» рецензування одним із членів редколегії (single-blind — рецензент знає про автора, автор про рецензента – ні);

3) двостороннє «сліпе» рецензування (double-blind – обидва не знають один про одного).

 Як правило, рецензування окремої статті проводиться у два етапи.

 Перший етап: стаття має пройти рецензування спеціалістом за місцем роботи чи навчання автора. 

 Другий етап передбачає ухвалення рішення щодо друку статті спеціалістом редакційної колегії. 

 На підставі проведеного рецензування може бути отримано три відповіді: 

а) статтю прийнято до друку, 

б) рекомендовано відредагувати статтю, 

в) автору відмовлено в публікації статті.

Усі рецензії на статті мають бути підписані рецензентами з указанням ПІБ та наукового ступеня.