Науковий вісник, випуск №6, 2016 рік 

Андрущенко Н. В.

Виховання здоров’язбережувальної поведінки дітей старшого дошкільного віку: теоретичний аспект

Білоусова Н. В.

Гордієнко Т. В.

Компетентнісний аспект педагогічних умінь

 Бордюг Н. С.

Рідей Н. М.

Методика підготовки фахівців з екологічного моніторингу

Возносименко Д. А.

Інтерактивні методи формування валеологічної компетентності майбутніх учітелів математики

Гадомська А. А.

Інтерактивний мовленнєво-адаптивний комплекс у методиці навчання української мови як іноземної

Галета Я. В.

Математична культура майбутнього вчителя математики

Галущак І. Є.

Формування правової компетентності майбутніх економістів

Горіна Ж. Д.

Методична презентація рекламних медіатекстів на освітньому web-порталі

Добровольська А. М.

Формування іт-компетентності майбутніх фахівців у межах розробленої моделі організації і реалізації самостійної роботи

Дронова О. О.

Національне виховання дошкільників засобами народного мистецтва України

Іванчук С. А.

Взаємодія вихователів днз і сім’ї у вихованні в дітей старшого дошкільного віку основ культури споживання

Кононенко Н. В.

Обгрунтування педагогічних умов формування у майбутніх вихователів системності професійно-педагогічних знань у процесі фахової підготовки

Кравченко О. І.

Модель стратегічного розвитку університету

Курінний Я. В.

Взаємодія родини і дошкільного навчального закладу в економічній соціалізації дошкільників

Лесіна Т. М.

Формування компетентністі майбутніх віхователів дошкільних навчальних закладів у проектуванні просоціальної діяльності вихованців

Лук’янчиков М. І.

Методика дослідження проектувальних умінь майбутнього вчителя музики

Петрович Г. М.

Формування мовної особистості молодшого школяра

Олійник Л. В.

Формування військово-спеціальної компетентності майбутніх магістрів військово-соціального управління

Піцул К. С.

Педагогічні умови формуваня готовності до професійної діяльності у майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи

Рогальська-Яблонська І. П. 

 

Підготовка майбутніх педагогів до соціалізації особистості в дитинстві на засадах компетентнісного підходу

Русалкіна Л.Г.

Характеристика іншомовних комунікативних умінь професійного спілкування лікарів

Самокиш І. І.

Функціональні можливості студентів упроцесі фізичного виховання у вищій школі

Струк А. В.

Використання проектних технологій в процесі вивчення природознавства у початковій школі

Черкун І. А.

Модель формування військово-спеціальної компетентності майбутніх офіцерів-психологів запасу в процесі військово-спеціальної підготовки 

Камінська М. М.

Іван франко: музична спадщина

Повна версія журналу