Науковий вісник, випуск №5, 2016 рік 

 

Бартєнєва І. О.

Проектна технологія навчання в сучасних закладах освіти

Вієвська М. Г.

Діагностика стану сформованості соціальної відповідальності майбутніх бакалаврів-менеджерів

Гвоздій С. П.

Прагматичний підхід у  викладанні дисциплін «безпека життєдіяльності» та «основи охорони праці» в класичному університеті

Гриджук О. Є.

Філософські засади формування професійної комунікативно-мовленнєвої компетентності студентів

Гуцало Э. У.-С.

Matyash O. I.

Компетентностный подход в подготовке современного специалиста

Дем’яненко О. Є.

Підготовка майбутніх спеціалістів в полікультурному освітньому просторі засобами іноземної мови

Добровольська А. М.

Розвиток інтелектуальних здібностей майбутніх лікарів і провізорів у процесі формування іт-компетентності під час навчання за модульними технологіями

Козлюк О. А.

Підготовка вихователя до навчання дітей іноземної мови

Костюченко Т. М.

Діагностика ставлення до власного здоров’я Майбутніх соціальних педагогів

Кудрявцева О. А.

Комишан А. М.

Формування інформаційної культури у майбутніх бакалаврів дошкільної освіти

Листопад О. А.

Особливості педагогічної творчості вихователя Дошкільного навчального закладу

Маліновська Н. В.

Використання лінгводидактичної спадщини С. Русової у фаховій підготовці майбутніх вихователів

Мардарова І. К.

Інформатизація дошкільної освіти: проблеми та перспективи розвитку

Попова О. В.

Педагогічні умови професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів китайської мови в умовах університетської освіти

Прокоф’єва-Акопова С. А.

Формування професійних якостей майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів

Сердюк Н. М.

Емпатія як компонент конкурентоздатності майбутніх психологів

Стрілець С. І.

Смолянко Ю. М.

Підготовка майбутніх вихователів до професійного розв’язку педагогічних задач

Швець Г. Д.

Ігрові технології в навчанні української мови як іноземної

Шикула Р. Р.

Особистісно-зорієнтована концепція музейної освіти сучасної зарубіжної педагогіки

 Повна версія журналу