Науковий вісник, випуск №7-8, 2012 рік

 

1.                    

Добрянський І.А.

Структурні перетворення російської вищої освіти в умовах ринкових відносин та місце в них недержавних ВНЗ 3-8

2.                    

Карпова С.М.

Критерії та показники сформованості художньо-професійної культури майбутніх архітекторів 8-13

3.                    

Софроній З.В.

До проблеми формування виконавського артистизму майбутніх учителів музики 13-19

4.                    

Аксініна Н.М.

Акмеологічний аспект розвитку креативного мислення Майбутніх учителів музики 19-24

5.                    

Гавран І.А.

Функціональний аналіз емпатії майбутніх керівників дитячих хорів 24-29

6.                    

Лі Чуньпен

Особливості вокального розвитку майбутніх учителів музики у навчальній діяльності 29-34

7.                    

Глушко Т.В.

Історія навчання читанню суспільно-політичних текстів Англійською мовою 34-40

8.                    

Ковтун О.В.

Стан дослідження проблеми організації мовної підготовки майбутніх авіаційних операторів у теорії вищої школи 40-48

9.                    

Леонова В. І.

Головні напрями діяльності соціального педагога в закладах соціального захисту дітей 48-53

10.                

Біда А.П.

Види обдарованості та їх ознаки в працях вітчизняних і зарубіжних учених 53-60

11.                

Віцукаєва К.М.

Діагностика початкового стану підготовленості майбутніх соціальних педагогів як суб’єктів професій 60-65

12.                

Черновалюк И.В.

Научно-исследовательская деятельность и языковая подготовка иностранных аспирантов 65-71

13.                

Коростіянець Т.П.

Експеріментальне дослідження ефектвності педагогічної технології підготовки майбутніх учителів природничо-математичних за індивідуальними освітніми траєкторіями 71-78

14.                

Пагута Т.І.

Мета і завдання реалізації естетичного виховання молодших школярів 78-86

15.                

Максимчук Г.М.

Рівні використання молодшими школярами етнокультурознавчої лексики на міжпредметній основі 86-91

16.                

Глушко Т.В.

Шляхи подолання лінгвістичних труднощів у процесі читання англійських газетних текстів 91-95

17.                

Коростіянець Т.П.

Реалізація педагогічної технології професійної підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін за індивідуальними освітніми траєкторіями 95-104

18.                

Барбіна Є. С.

Мистецтво моделювання викладачем втнз успіху професійно-педагогічної діяльності у процесі підвищення професійної компетентності 104-110

19.                

Луцан Н.І.

Максимчук Г.М.

Методика збагачення мовлення молодших школярів ет- нокультурознавчою лексикою на міжпредметній основі 110-115

20.                

Яновська Л.Г.

Підготовка майбутніх учителів історії до застосування технології особистісно орієнтованого навчання в професійній діяльності 115-119

21.                

Грама Н. Г.

Методика розвитку активного мовлення дітей п’ятого року життя у процесі пізнання математичної мови 119-125

22.                

Ногінська А.О.

Корпоративна культура як об’єкт наукових досліджень 125-131

23.                

Богуш О.Ю.

Оптимізація підготовки майбутнього офіцера шляхом актуалізації психологічної складової кульової стрільби 131-139

24.                

Кічук Н.В.

До питання формування полікультурної особистості в системі вищої педагогічної освіти 139-145

25.                

Семигінівська Т. Г.

Структурно-компонентний аналіз етичної компетенції перекладача авіаційної галузі 145-153

26.                

Кононенко А.О.

Самопрезентация и имидж как коммуникативные аспекты поведения 152-158

27.                

Чжан Лей

До проблеми художньої інтерпретації фортепіанних творів майбутніми вчителями музичного мистецтва 158-163

28.                

Чичукв. М.

Підготовка майбутніх учителів початкових класів в умовах інформатизації освіти в Україні 163-170

29.                

Навоєва Н.І.

Структурні особливості системного мислення 170-176

30.                

Костенко Р.В.

Індивідуальний підхід у професійній підготовці майбутніх економістів 176-188

31.                

Сергеєва Т.П.

Визначення рівня фізичного здоров’я студентів - майбутніх фахівців харчових технологій у процесі фізичного виховання 188-197

32.                

Костенко Р.В.

Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх економістів до роботи на валютному ринку. 197-209

33.                

Велитченко Л.К., Чередник Г.О.

Проблема креативності у контексті академічної успішності 209-217

34.                

Луцан Н.І.

Іванишин Г.Я.

Концептуальні засади навчання професійно-зорієнтова- ного українського діалогічного мовлення іноземних студентів 217-222

35.                

Махлай О. М.

Емпіричне дослідження психологічного аспекту розвитку пізнавальної сфери офіцерів оперативно-розшукових підрозділів державної прикордонної служби України 222-231

36.                

Сунь Пенфей

До проблеми розвитку музичного мислення студентів у процесі контекстного навчання 231-236

37.                

Оліяр М.

Реалізація компетентнісного підходу в процесі лінгвістичної підготовки майбутніх учителів початкових класів 236-245

38.                

Трифонова О.С.

Дидактична гра у формуванні мовленнєвої особистості Дітей старшого дошкільного віку. 245-253

39.                

Руденко Ю.А.

Артефакти мовленнєвої діяльності особистості як елемент культури 253-260

40.                

Крива М.

Організація дослідницької діяльності учнів: від управління до самоуправління (на матеріалі природничих дисциплін) 260-267

41.                

Мартенчук М.Д.

Компетентнісний підхід до підготовки майбутніх фахівців ювелірної справи 267-274

42.                

Щербатюк Л.Б.

Високий рівень професіоналізму майбутніх інженерів - актуальна проблема сьогодення 274-279