Журнал «Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського» був заснований у 1997 році при Південноукраїнському державному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського. З 2 листопада 2015 року, згідно зі свідоцтвом про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 21672-1572 ПР, журнал видається Державним закладом «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». За період з 1997 до сьогодні у журналі надруковані наукові статті як визначних світовою громадськістю учених, так і різних наукових співробітників університетів та науково-дослідних інститутів, а також докторантів та аспірантів. 

Засновник видання: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». 

Вид видання: журнал.

Статус видання: вітчизняне.

Основна цільова аудиторія журналу – провідні вчені, академіки, члени-кореспонденти, професори, доктори та кандидати наук, доценти, докторанти, аспіранти, наукові співробітники, творчі педагоги. 

Журнал має загальнодержавну та зарубіжну сферу розповсюдження, мови видання: українська, російська та англійська.

Програмні цілі та тематична спрямованість: публікація матеріалів про наукові досягнення у галузі педагогічних наук, про досвід загальноосвітньої галузі, сприяння формуванню педагогічного мислення та організації освітньої роботи на наукових засадах. 

Періодичність видання: шість випусків на рік.

Журнал має міжнародний стандартний серійний номер ISSN – 2414-5076.

Журнал Внесено до Переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України від 16.05.2016 р. № 515)

«Науковий вісник» індексується на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського; Index Copernicus; Google Scholar; Polska Bibliografia Naukowa (PBN).